Podmínky pro  cestovnání do Tuniska 2021:

  • Změna podmínek pro vstup do ČR při příletu z Tuniska, platná od 23/08/2021:

https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021/tunisko

 

Změna podmínek pro vstup do Tuniska platná od 15/09/2021:

Tunisko - zpřísnění vstupních podmínek do země od 15/09/2021 pro očkované osoby

Všichni cestující do Tuniska starší 12 let včetně očkovaných osob musí předložit negativní PCR test obsahující QR kód nebo vydaný zdravotním zařízením, který není starší 72 hodin před zahájením  cesty.

 

Originál znění vstupních podmínek od 15/09/2021:

https://bestreisen.stovka.cz/Handlers/DownloadPriloha.ashx?G=524A04F9-771D-4FF8-B5FA-DE079055F3E9

 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. Výjimku mají plně očkované osoby.

 

 

   Sanitární protokol Tunisko 2021:

 

  Pro podrobné informace a vývoj situace slejte stránky MZV:

 

Podmínky pro  cestovnání do Egypta 2021:

 


Vstup na území

Při cestách do Egypta je zapotřebí vyplnit formulář „prohlášení cestovatele“ a předložit potvrzení o ukončeném očkování, od kterého uplynulo 14 dní, nebo negativní PCR test. Od 1. 5. 2021 egyptská strana opětovně zavedla výběr vízového poplatku v hodnotě 25 USD, poplatek se platí po příletu na egyptském letišti. Po příletu na letiště v Egyptě bude všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění. 

Očkované osoby

S účinností od 24. 6. 2021 umožňuje Egypt vstup na své území všem osobám s dokončeným očkováním bez nutnosti předložení PCR-testu. 
Uznává se potvrzení o provedeném ukončeném očkování, které je uznáváno v zemi původu místními orgány státní správy (národní očkovací certifikát) a obsahuje QR kód.  Jsou přijímána potvrzení o očkování vakcínami uznanými WHO a egyptskými autoritami, tj. . V případě jednodávkové vakcíny musí být dodržena 14 denní lhůta od první aplikace. U dvoudávkových vakcín musí být dodržena lhůta 14 dní po druhé dávce.

Testované osoby

Na všech místech vstupu do země je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCRtestu ne starší než 72 hodin. V letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Taba, Marsa Alam je možné podstoupit PCR-test přímo na letišti za cenu 30 USD, nicméně Velvyslanectví ČR v Káhiře důrazně doporučuje českým občanům podstoupit PCR-test před případným odletem do Egypta již v ČR.

Osoby s prodělaným covidem

Egypt nezavedl výjimky pro osoby, které již COVID-19 prodělaly. 

Děti

Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny a nemusejí PCR-test podstupovat!

Příjezdový formulář

Každý cestující musí vyplnit egyptský formulář, tzv. prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu do Egypta.

Podmínky na místě

Ubytovací, stravovací či dopravní služby jsou standardně v provozu a nejsou nijak omezeny. O aktuální situaci v konkrétní destinaci je vhodné informovat se ještě před započetím cesty, a to na Velvyslanectví Egypta v Praze nebo u poskytovatele cestovních služeb.

Postup při nákaze covidem

V případě pozitivního výsledku PCR-testu, ať již při příletu do země nebo před odletem do ČR, je osoba umístěna do hotelového karanténního pokoje. Veškerá opatření jsou plně v kompetenci místních úřadů či hotelů.

Léčba v nemocnicích může přijít až na 15.000 Kč/den. Nakaženou osobu nelze repatriovat běžným letem a nelze ovlivnit její případné umístění do karantény či do nemocnice.

Užitečné kontakty

  • Velvyslanectví ČR v Káhiře:

Tel. + 20 2 3333 9700 (hlasový strom), + 20 2 3333 9701 (operátor), případně nouzová linka +20 122 742 7513, linka funguje pouze mimo pracovní dobu zastupitelského úřadu a je určena občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života. V ostatních případech nás kontaktujte v úředních hodinách, tj. neděle - čtvrtek 08.00 - 16.30, email velvyslanectví je consulate_cairo@mzv.cz,

  • telefonní číslo první pomoci či ambulance: 123,
  • stálá služba policie: 122,
  • turistická policie: 126.

Podrobné informace: Aktuálně ztížené podmínky cestování do Egypta, Súdánu a Eritreje v souvislosti s šířením COVID-19 | Velvyslanectví České republiky v Káhiře (mzv.cz)

Návrat do ČR

Od 9.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

  • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

  • ostatní osoby s povinností testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

vid.gov.cz/situace/dovolena-2021/egypt

Přihlaste se k odběru novinek