Cestování s detmi

Cestování s kočárkem

PRŮCHOD LETIŠTĚM S VLASTNÍM KOČÁRKEM
Pokud cestujete s vlastním kočárkem, můžete ho zpravidla používat až do chvíle, kdy nastupujete na palubu letadla. Váš kočárek musí také projít bezpečnostní kontrolou, kde je potřeba ho složit a dát ho do rentgenu. Kočárek je nutné v gatu odevzdat a personál handlingové společnosti zajistí jeho bezpečné uložení do zavazadlového nebo jiného vyhrazeného prostoru letadla. Konkrétní podmínky přepravy dětských kočárků vždy záleží na konkrétní letecké společnosti a vytížení konkrétního letu. 

ZAPŮJČENÍ KOČÁRKU NA LETIŠTI PRAHA ZDARMA
V případě, že svůj kočárek pro průchod letištěm nepotřebujete, můžete ho odbavit u check-in přepážek a odevzdat u přepážky nadrozměrných zavazadel. Zdarma si pak můžete vypůjčit náš golfový kočárek, který najdete v Terminálu 1 za pasovou kontrolou a v Terminálu 2 za bezpečnostní kontrolou nebo na dalším z mnoha stanovišť v terminálech. Kočárek je určený pro děti do 25 kg. Náš kočárek můžete používat po celou dobu vašeho pobytu na letišti až do příchodu do gatu.

Pasová kontrola - Terminál 1 letiště Praha

Pokud odlétáte z Terminálu 1, je nezbytné, abyste prošli pasovou kontrolou. S dětmi mladšími 15 let však není možné využít automatických bran EasyGo Gates a je nutné, abyste prošli standardní pasovou kontrolou, kterou provádí příslušníci policie. Pokud máte kočárek, při příchodu k validátorům palubních vstupenek kontaktujte pracovníka bezpečnostní kontroly, který je zde přítomen.

Tipy na cestování s dětmi

Vysvětlete svým dětem, co je na letišti čeká ještě před příjezdem na letiště. Připravte je na jednotlivé procesy, jako je odbavení a bezpečnostní kontrola.

Tekutiny, včetně dětské výživy potřebné na dobu letu, je třeba deklarovat u bezpečnostní kontroly. Připravte si je proto již doma při balení navrch zavazadla, abyste svůj průchod bezpečnostní kontrolou urychlili.

Cestování dítěte bez rodičů

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je doporučováno dostatečně identifikovat dítě (jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), stejným způsobem i jeho doprovázející osobu, destinaci a přibližný termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá ověřit podpis pod tímto souhlasem u notáře nebo na obecním úřadě / poště. U menších dětí lze přiložit i fotokopii rodného listu. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.

Cestování dítěte s jedním rodičem

Souhlas s vycestováním druhého rodiče je vhodné si opatřit zejména pro delší pobyty v cizině, kdy by mohlo hrozit nebezpečí, že druhý rodič označí toto vycestování jako únos dítěte.

S cílem předejít případným komplikacím během krátkodobého pobytu v zahraničí se doporučuje i v případě, že cestuje dítě pouze s jedním rodičem, mít souhlas toho rodiče, který s dítětem necestuje. V řadě států může být takový doklad požadován. Důvodem je snaha zabránit doprovázejícímu rodiči, aby bez vědomí/bez souhlasu druhého rodiče přemístil dítě mimo stát jeho obvyklého bydliště. Tento souhlas je více než žádoucí zejména u nesezdaných párů a u rodičů, kteří mají odlišné příjmení než dítě, a to i když žijí ve společné domácnosti. Lze rovněž přiložit fotokopii rodného listu dítěte.

Rozhodně se doporučuje mít tento souhlas při cestách mimo EU, resp. mimo Evropu. MZV nedisponuje seznamem zemí, které mají tuto povinnost zakotvenou přímo ve své legislativě, tudíž doporučuje cestujícímu rodiči prověřit vždy před cestou do konkrétního státu, zda tato povinnost pro navštívený stát platí. V případě pochybností či nejasných podmínek rozhodně doporučujeme tento souhlas mít.

Návrh vzoru souhlasu v českém a anglickém jazyce je ke stažení zde:

Souhlas zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby (DOCX, 32 KB)

Návrat na přehled informací